Voorwaarden

Voorwaarden bij verstrekking van een opdracht

Op onze werkzaamheden, diensten en geleverde producten zijn van toepassing het bepaalde in de DNR 2011 (Rechtsverhouding opdrachtgever- architect, ingenieur en adviseur) met als aanvulling hierop ‘Aanvullende voorwaarden Boes + Kok B.V.′.

Bij acceptatie van de offerte c.q. verstrekking van de opdracht al dan niet schriftelijk, mondeling of per e-mail verklaart u kennis te hebben genomen van de inhoud van de DNR-2011 en de Aanvullende voorwaarden Boes + Kok B.V. op de DNR-2011 als gedeponeerd in het handelsregister van de de KVK.

Door het downloaden van onderstaande 4 documenten, heeft u onze volledige algemene voorwaarden ter beschikking.

Klik hier om de DNR 2011 te downloaden.

Klik hier om de toelichting op de DNR 2011 te downloaden.

Klik hier om de tekstvergelijking DNR 2005 / DNR 2011 te downloaden.

Klik hier om de Aanvullende voorwaarden Boes + Kok B.V. (t.o.v. DNR-2011) te downloaden.

Geregistreerde merknaam

Bouwplannen? Het begint op papier.® is officieel geregistreerd bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). Het staat dan ook als merk in het Merkenregister geregistreerd en is uitrukkelijk eigendom van Boes + Kok B.V. (handelsnamen Boes + Kok Ingenieursbureau / Boes + Kok B.V. | de vergunningmanagers / Boes + Kok B.V. | ontwerpers, ingenieurs & adviseurs.

Auteursrecht

Op alle ontwerpen van Boes + Kok B.V. rust auteursrecht, dan wel het intellectuele eigendomsrecht. Deze blijven dan ook eigendom van Boes + Kok B.V. , voor de specifieke voorwaarden zie bovenstaand document ‘Aanvullende bepalingen Boes + Kok B.V. t.o.v. DNR-2011′.

Niets hiervan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,  of openbaar gemaakt worden, worden doorgelinkt naar ander websites, danwel gedeeltijk worden overgenomen in welke vorm dan ook, hetzij elektronisch, mechanisch, door foto kopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Boes + Kok B.V.

Het is u niet toegestaan de uitvoering van enig ontwerp van Boes + Kok B.V. te herhalen – evenmin indien het slechts een deel van een ontwerp betreft- zonder  de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Boes + Kok B.V. .

Voor het gebruik van afbeeldingen van onze website voor uw eigen mediakanaal, zie onze richtlijn Auteursrecht afbeeldingen.

Op al ons werk is dan ook de auteurswet uit 1912 van toepassing.

 

Privacy Policy

Boes + Kok B.V. respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website. U kunt deze website anoniem bezoeken. Bij bezoek aan deze website zal Boes + Kok B.V. , met inachtneming van hetgeen hierna is bepaald, geen gegevens van u verzamelen en/of op enigerlei wijze verwerken.

Wanneer u deze website bezoekt, wordt het IP-adres vastgelegd met behulp van een zogenaamde statistic server. Deze server genereert gegevens die anoniem worden verwerkt en alleen voor statistische doeleinden worden gebruikt.

Indien u persoonlijke gegevens invult, behandelt Boes + Kok B.V. deze informatie vertrouwelijk. We gebruiken uw gegevens om aan u de voor u gevraagde en relevante informatie te verstrekken. Wij verstrekken deze informatie alleen aan derden die wij hebben ingeschakeld om u van de door u gevraagde informatie te kunnen voorzien. Door uw gegevens in te voeren gaat u hiermee akkoord.

Deze privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die via links op deze website kunnen worden bezocht.

Boes + Kok B.V. behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacy statement. Het is daarom aan te raden deze privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Boes + Kok B.V. worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik.

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Boes + Kok B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop verstrekte informatie.

Gebruik van cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op uw computer op te slaan. Er zijn twee soorten cookies. Sessiecookies worden weer van uw computer verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit. Permanente cookies blijven op uw computer staan, ook na afsluiting van uw webbrowser. Boes + Kok B.V. gebruikt cookies om het navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik van de website te kunnen analyseren en om daarmee de website te kunnen optimaliseren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van sessiecookies.

Boes + Kok B.V. maakt gebruik van cookies om informatie te verzamelen over haar klanten, voor doeleinden van gerichte communicatie, waaronder het verstrekken van service-informatie rond onze producten en gerichte marketingactiviteiten rond de producten van Boes + Kok Ingenieursbureau, haar groepsmaatschappijen en eventueel door ons zorgvuldig geselecteerde derden. Maar ook als u ingelogd bent bij Boes + Kok B.V. kan uw gebruikersnaam bewaard worden in een cookie. Voor websites van Boes + Kok B.V. is uw e-mailadres de gebruikersnaam.

Websites van Boes + Kok B.V. die advertenties bevatten maken tevens gebruik van cookies. Deze houden bij welke advertenties al aan u vertoond zijn. Deze cookies worden niet door Boes + Kok B.V. zelf geplaatst maar door het bedrijf dat de advertenties verzorgt.

Hoe kunt u cookies weigeren?

U bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. U kunt daarvoor uw webbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Mozilla Firefox) instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van uw webbrowser). Als u cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor u beschikbaar zijn.

Boes + Kok B.V. en andere websites
Op de sites van Boes + Kok B.V. treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. Boes + Kok B.V. kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Wijzigingen

Boes + Kok B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Raadpleeg daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacybeleid van Boes + Kok B.V.

Dit document is voor het laatst gewijzigd op: 01 oktober 2015