Auteursrecht afbeeldingen.

Copyright regels voor gebruik van afbeeldingen van Boes + Kok B.V.

Alle illustraties van Boes + Kok B.V. zijn auteursrechtelijk beschermd. Boes + Kok B.V. beschikt over de exclusieve en onbeperkte exploitatierechten ten aanzien van alle illustraties en afbeeldingen op deze website of ander gerelateerde mediakanalen. Boes + Kok B.V.  is als enige gerechtigd deze illustraties en afbeeldingen te gebruiken dan wel derden toestemming tot gebruik te geven.

Als u een afbeelding wilt gebruiken dient u daarom altijd toestemming te vragen aan Boes + Kok B.V. , ongeacht waarvoor u de afbeelding wilt gebruiken. Voor meer informatie, een prijsindicatie, digitale beelden op een hoge resolutie of andere vragen omtrent het gebruik van afbeeldingen van Boes + Kok B.V. kunt u bellen naar : 0527-244182 of stuur een e-mail naar info@boes-kok.nl

Als u toestemming krijgt om een afbeelding van Boes + Kok B.V. te gebruiken, gelden altijd de volgende regels:

  • Bij de afbeelding moet altijd een copyrightvermelding staan die luidt: © Boes + Kok B.V. | ontwerpers, ingenieurs & adviseurs
  • In de afbeeldingen mag op geen enkele wijze geknipt, geplakt, gekleurd etc. worden, m.a.w. er mag niets aan de afbeeldingen worden veranderd.
  • Boes + Kok B.V. wil voor publicatie of druk van de afbeelding de context weten en een proef of ontwerp zien van het artikel, boek of kaartje waar de tekening staat afgebeeld. Boes + Kok B.V. behoudt zich het recht voor een ontwerp af te keuren.
  • Het is niet toegestaan de geleverde afbeeldingen te gebruiken voor andere producten dan vooraf is overeengekomen met Boes + Kok B.V.
  • Boes + Kok B.V. wil altijd een presentexemplaar van het uiteindelijke product, zo spoedig mogelijk na het beschikbaar komen hiervan.

Indien deze voorwaarden niet worden nageleefd kan Boes + Kok B.V. een schadevergoeding indienen tegen de maker van een product.