Weg van Rollecate 11 – Vollenhove

Weg van Rollecate 11 – Vollenhove

Aldi Supermarkten vestigt zich definitief in Vollehove. Op 18 februari 2012 is in het gemeentehuis van Steenwijkerland de huurovereenkomst getekend tussen WPO Planontwikkeling BV uit Zwolle en de Aldi vastgoed voor de vestiging van een supermarkt.

Daarmee is een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van het Voorpoortgebied. De Aldi wordt een publiekstrekker voor het winkelgebied in Vollenhove. Behalve de Aldi zullen zich nog meerdere winkels in het Voorpoortgebied vestigen. Eind 2011 wordt gestart met de werkzaamheden van het Voorpoortgebied, die bijna drie jaar in beslag nemen.

Om deze periode te overbruggen zal Aldi zich tijdelijk gaan vestigen aan de Weg van Rollecate.

Boes + Kok Ingenieursbureau verzorgt hier samen met diverse partijen op het gebied van ruimtelijke ordening de benodigde stukken voor de tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan.