Belterweg 10 – Belt-Schutsloot

Belterweg 10 – Belt-Schutsloot

Bouwen over het water? Ook dat begin op papier!

Medio 2013 aan ons de bijzondere opdracht om een ontwerpplan te maken ter vervanging van een karakteristiek ‘vervenersboerderijtje’ in het waterstreekdorp Belt-Schutsloot. Het betreft hier een bijzondere locatie (alleen te voet of per fiets toegankelijk) en ligt midden in het nationaal park Weerribben-Wieden.

Het bestaande boerderijtje had veel authentieke kenmerken en was sterk beeldbepaling voor de locatie, pogingen om het bestaande boerderijtje te restaureren en te handhaven bleek om diverse reden niet haalbaar.

Het plan voorziet in de basis in een gelijkend hoofdvolume waarbij is uitgegaan van de traditionele bebouwingskenmerken van het gebied en het voormalige boerderijtje. Gelet op de huidige bouwregelgeving zijn de maatvoeringen evenredig vergroot ten aanzien van de oorspronkelijke verschijningsvorm.

Om aan het gewenste programma van de tegenwoordige tijd te kunnen voldoen is aansluitend een ondergeschikt bijgebouw met tussen-lid toegevoegd. Uitgangspunt was een contrast te zoeken tussen ‘authentiek & modern’.

Zo zal het tussenlid bestaan uit volledig glas voorzien van een natuurdak zodat deze volledig in de omgeving zal opgaan. Het bijgebouw kenmerkt zich als een abstracte vertaling van een voormalige schuur met haar kenmerkende accenten en moderne toevoegingen.

Nadat er een zorgvuldig vergunningproces is doorlopen is het plan verder uitgewerkt in bouwteam met als hoofdaannemer Bouwbedrijf G. Rook B.V. uit Vollenhove en installatiepartner Vredenburg Installatietechniek uit Steenwijk.