Belterweg 36 – Belt-Schutsloot

Belterweg 36 – Belt-Schutsloot

Voor Boes + Kok Ingenieursbureau een nieuwe uitdaging in Belt-Schutsloot. Het waterstreekdorp is van origine niet ontsloten via de weg. Het landschap dringt door tot in het bebouwingslint. Het landschap, erf en de bebouwing staan in nauwe relatie tot elkaar.

De éénlaags authentieke bebouwing in Belt-Schutsloot heeft een ontwikkeling doorgemaakt van klein vervenershuisje naar kamelenrugboerderij

Zo ook het ontwerp wat wij hebben gerealiseerd voor dit project, wij hebben gekozen voor handhaving van het bestaande karakter. Om de uitbreiding een ondergeschikt karakter te geven is er voor gekozen om de wanden te voorzien van een houten gevelbekleding in een zwarte kleur. Op deze manier is er een verdubbeling van het woongenot gecreëerd met respect voor het oorspronkelijke verveningshuisje. In september 2011 is de omgevingsvergunning verleend, medio september 2012 is de woning in gebruik genomen.