Bomenweg 1 – Emmeloord

Bomenweg 1 – Emmeloord

Boes + Kok Ingenieursbureau heeft voor een ondernemer die zich heeft gevestigd in de Noordoostpolder het gehele traject van omgevingsvergunning tot en met de erfvergroting gecoördineerd. Het betreft hier de nieuwe op- en inrichting van een ‘Melkrundveehouderij’ aan de Bomenweg te Emmeloord voor ca. 230 stuks incl. jongvee.

Binnen de gemeente Noordoostpolder bestaat de mogelijkheid om door middel van een erfvergroting het bestaande erf te verruimen, onder bepaalde voorwaarden.  Een erf kan volgens het nieuwe bestemmingsplan met een veel lichtere vrijstellingsprocedure tot twee hectare worden vergroot. Hier zijn echter wel voorwaarden aan verbonden. Zo moet er onder meer een singel van zes meter breed om de gebouwen komen en mag er alleen worden gebouwd vijf meter achter de voorgevelrooilijn van de woning.

Waar ondernemers plannen hebben voor een nog groter erf dan 1,7 twee hectare, wil de Noordoostpolder op plekken waar het kan, soepel mee omgaan. De gemeente Noordoostpolder vindt het belangrijker dat de gebouwen goed zijn als het gaat om materialen en architectuur. En de singels moeten uiteraard goed zijn.

Heeft u als ondernemer ook plannen voor het bouwen van een stal, het aanvragen van een erfvergroting of andere uitbreidingsplannen? Neem vrijblijvend contact met ons op, wij willen u graag van dienst zijn, ook op het gebied van Natura2000, NB-vergunning en milieumelding kunnen wij u van dienst zijn.