Bovenkruier 1 t/m 5 – Sint-Jansklooster

Bovenkruier 1 t/m 5 – Sint-Jansklooster

In de nieuwe uitbreidingswijk Molenkampen III te Sint Jansklooster (Gemeente Steenwijkerland) heeft ons bureau in opdracht van OVT Ontwikkeling B.V. uit Emmeloord een ontwerpplan gemaakt voor een schuurwoning met 5 wooneenheden.

In het stedenbouwkundige ontwikkelingsplan voor deze uitbreidingswijk was het uitgangspunt een ‘losse’ morfologie waarbij de woonhuizen niet strak langs rechte straten geordend zijn. Hierbij wordt getracht het patroon van het buitengebied niet te doorbreken. Deze uitbreidingswijk voorziet op deze wijze in behoud en versterking van het waardevolle kleinschalige cultuurlandschap (Het hoge land van Vollenhove).

Aan ons de taak om op het ‘traditionele boerenerf’ aan de Bovenkruier een moderne vertaling te maken van een schuurwoning. Waarbij de uitstraling van het volume enerzijds aansluit bij de oorspronkelijke en karakteristieke lintbebouwing van het dorp Sint-Jansklooster maar zeker zo belangrijk passend bij de bebouwing zoals aanwezig in het buitengebied.

De eenvoud van deze schuurwoning wordt duidelijk door een eenduidige hoofdvorm op een kenmerkend grondvlak. Het dakvlak is door zijn verhoudingen de meest bepalende ‘gevel’ van de schuurwoning. De kapvorm en de oplossingen om het daglicht te laten toetreden in de woning zijn hier van groot belang!

De functionaliteit kan worden afgelezen aan de zichtbare gevelcontouren, plattegronden kunnen (multi)-functioneel worden ingedeeld, waarbij openheid de functionaliteit en kwaliteit versterkt.

Door grote gevelopeningen is er veel contact met buiten, waardoor belangrijke zichtlijnen met de omgeving worden aangehaald en blijft er contact met het omringende landschap.

Een ontwerp gekenmerkt door eenvoud in robuuste en klassieke detaillering, bestaande uit natuurlijke en kwalitatieve materialen zoals hout, baksteen, zink en keramische pannen sluiten mooi aan bij het groene landschap waarin het erf ligt. Alle wooneenheden zijn voorzien in zonnepanelen geïntegreerd in de dakpan.

Heeft u belangstelling voor één van de eenheden of wilt u meer informatie over dit project? Neem dan contact op met OVT Ontwikkeling B.V. www.ovtontwikkeling.nl