Cellemuiden 46 – Hasselt

Cellemuiden 46 – Hasselt

Nieuwbouw dijkwoning in een primaire waterkering, behorende bij een dubbele wooneenheid. Het ontwerpen van deze dijkwoning aan de Cellemuiden te Hasselt was een bijzondere bouwtechnische uitdaging, het plangebied ligt hier gedeeltelijk in de dijk (wat fungeert als een primaire waterkering) langs het Zwarte Water. De woning bevindt zich evenals de naastgelegen woningen aan deze zijde van de dijk ‘buitendijks’ en ligt gedeeltelijk in de kruin van de dijk, bij een eventuele overstroming blijven de gevolgen van het wassende water daardoor beperkt.

Met deze nieuwbouw heeft het geheel er een zeer ruimtelijke woning bij gekregen die haar gebruikers omarmt en optimaal gebruikmaakt van haar omgeving. De nieuwbouw sluit, geheel naar wens van de opdrachtgever, naadloos aan bij de originele dijkwoning en is nu zelf meer in balans. Het totaalvolume bestaat nu uit twee bouwmassa’s, abstract gezien een ‘hoofdgebouw’ en een ondergeschikt ‘werkgedeelte’.

Men treedt binnen op dijkniveau, in het hart van de nieuwe woning ten Zuiden van het totaal volume. Hier ontstaat direct contact met zowel de beneden als bovenverdieping. Vanuit de woonkamer is er door de grote glasvlakken een optimale ervaring van het achterliggende polderlandschap, de meer ondergeschikte functies bevinden zich op souterrain niveau en op zolder.