Cornelisgracht 24 – Giethoorn

Cornelisgracht 24 – Giethoorn

Boes + Kok heeft in Giethoorn aan de Cornelisgracht om een boerenerf getransformeert naar een gezamenlijk erf voor twee woningen.

Het initiatief betreft de functiewijziging van het perceel ten behoeve van het wonen en, in het kader van de regeling Rood voor rood, de bouw van een nieuw woonhuis op het perceel. De aanwezige agrarische bedrijfsbebouwing wordt hiervoor grotendeels gesloopt. De oorspronkelijke boerderij wordt gehandhaafd en zal als woonhuis in gebruik worden genomen. Ons plan is tevens opgenomen in de voorbeeldenbank van de Provincie Overijssel, u kunt dit bekijken door op deze link te klikken.

Het uitgangspunt voor het nieuwe woonhuis is dat deze een ondergeschikt karakter ten opzichte van de boerderij heeft. Het ontwerp gaat uit van een hoofdvorm die refereert aan een agrarische schuur.

De invulling van het plan waarborgt open weiden en doorzichten, waarbij we hebben gestreefd om het ensemble van gebouwen en de herbouw van de nieuwe ‘woning’ binnen een besloten singel terug te bouwen. Zo garanderen wij het behoudt van de karakteristieke boerderij als hoofdgebouw.

Het ontwerp voor de tweede woonfunctie op het perceel zal worden ontworpen in samenhang met de boerderij wat zal resulteren in een compact ensemble van gebouwen. Er is dan ook zeker geen tweede ‘woongevel’ ontstaan naast de bestaande voorgevel van de huidige boerderij.

Het bijgebouw van de woning wordt geïntegreerd in het hoofdgebouw wat er het mogelijk maakt om de nieuwe woning ondergeschikt te maken aan de boerderij. Wij zijn van mening dat een groter volume het ensemble versterkt.

De locatie is uitermate geschikt om de zichtgevel van de nieuwe woning te oriënteren op het westen, waarbij wij graag een opening in de singel maken ten behoeve van het uitzicht en bezonning waarbij de structuur in tact blijft.

De karakteristieke vorm, de baksteen gevels en donker dakpannen doen denken aan een eenvoudige boerenschuur en zorgen ervoor dat de nieuwe woning als vanzelfsprekend wordt opgenomen in de bestaande erfcompositie.

Voor de constructie wordt gebruik gemaakt van massieve wanden die een reeks zullen gaan vormen. De centrale leefkamer bestaat uit een ritme van hoge delen met veel lichtinval.

De ‘erfgevel’ is gesloten echter de ‘landschapsgevel’ is open met een forse glaspartij en biedt de toekomstige bewoners uitzicht over het agrarisch landschap.

Voor het erf als geheel geldt het aanplanten van singels, hagen en losse (fruit)bomen als belangrijke randvoorwaarde voor een succesvolle rood- voor rood regeling.