Espelerweg 7-II – Emmeloord

Espelerweg 7-II – Emmeloord

De opgave voor het aan de Espelerweg 7-II bestond uit het ontwerpen van een nieuwe woonboerderij binnen het overgangsgebied tussen de stad Emmeloord en het Noordelijk gelegen omliggende buitengebied.

Deze bestaande bebouwingstypologie van het erf ‘Boerderijtype J’ (Zeeuws 12 / 18 Ha) is een niet weg te denken onderdeel van het NOP-polderlandschap en deze boerderijen zijn dan ook voor een belangrijk deel bepalend voor het karakter van dit verder zo open landschap.

Gezien de opgave roept de vraag op in hoeverre de bestaande typologie hiervoor geschikt is, zonder te direct vervallen in een historiserende architectuur. De bestaande bebouwingstypologie kenmerkt zich als een traditionele langgevelboerderij, een rechthoekig boerderijtype waarbij voorhuis, stal en schuur aan elkaar zijn gebouwd en alle deuren geplaatst zijn in de lange gevels

Door het vertrek van de boeren uit het landschapsbeeld (mede dankzij de schaalvergroting) en met de komt van de ‘stedeling’ met behoefte aan ruimte, worden veel oude boerderijen thans ingezet als en verbouwd tot woonboerderij zonder deze typologie te wijzigen.

Echter, zoals in dit specifieke geval, op het moment dat vervangende nieuwbouw voor deze nieuwe functie aan de orde is, rijst de vraag of binnen deze traditionele envelop een woonhuis gemaakt kan worden dat de moderne woonbehoefte met comfort, privacy, een zachte overgang tussen buiten en binnen kan huisvesten.

Wij hebben hier dan ook gekozen in te springen door enerzijds de klassieke typologie te omarmen, en anderzijds ook nadrukkelijk de nieuwe woonbehoefte vorm te geven.

Het ontwerp voor deze ‘woonboerderij’ is een abstracte weergave van de huidige voorbeelden uit het NOP-landschap. Deze boerderij is in zijn hoofdopzet opgebouwd in een driedeling in de langs-richting te weten zijbeuken en middendeel.

De functies betreffende wonen, werken en slapen zijn door zijn ruimtelijke en flexibele indelingen naar eigen behoefte in te vullen. Dit alles gesitueerd om de centrale leefruimte in de middenbeuk, hier is een grote vide gesitueerd, waardoor de zijbeuken een ruimtelijke relatie tussen de begane grond en de verdieping vormen. Het open karakter van deze ruimte wordt verder versterkt door het toepassen van schuivende wandelementen richting de tuin.

De bakstenen schil wordt geopend door grote glaspartijen omhult door zink als knipoog naar de vroegere baanderdeuren. Deze openingen kunnen naar wensen worden bediend om privacy en zonwering te regelen.

Hierdoor ontstaat een dynamisch beeld dat appelleert aan de vroegere boeren dynamiek: nog steeds verandert het beeld op het erf als gevolg van het gebruik.  Door de introductie van dit contrast ontstaat een nieuwe harmonie blijft het visuele karakter van het buitengebied behouden.

Door een toepassing van eigentijdse, eenvoudige en abstracte detaillering, wordt de samenhang versterkt. De hierdoor verkregen samenhang laat de keuze van materiaal toe.

Belangrijk aspect binnen dit ontwerp is de oriëntatierichting op de zon en de hiervoor mogelijk energievoorzieningen, zoals pv-cellen en ook een warmtepomp. Deze woning zal bij oplevering dan ook energie-neutraal gaan functioneren.