Halleweg 15 – Sint-Jansklooster

Halleweg 15 – Sint-Jansklooster

Boes + Kok heeft een opdracht verworven voor het ontwerpen van nieuwe woning op het  Hoge Land Van Vollenhove.  Een landschappelijk hoog gewaardeerd gebied met veelal agrarische bebouwing. Het gemeentelijke beleid is daarom gericht op herstel en handhaving van de oorspronkelijke karakteristieken van het gebied.

De agrarische bebouwing is in een lint geconcentreerd langs de wegen, die de grens van de stuwwal naar het lager gelegen landschap markeren en in meer verspreide mate op de stuwwal. De agrarische bebouwingskrans rondom de stuwwal is verdicht met woonhuizen en bijgebouwen. De boerderijen staan met de voorzijde, een enkele keer met de achterzijde naar de weg gekeerd. De erfbeplanting bestaat uit fruitbomen, solitairen en hagen.

De Architectuur

Tradities zijn er om op voort te bouwen, het ontwerp voor dit perceel (waarbij de huidige woning volledig wordt gesloopt) sluit haarfijn aan bij de architectuur van het ‘Hoge land van Vollenhove’. Vele kenmerken zullen terugkomen. De wolfseinden, luiken en de raamroeden accentueren het plattelandse karakter.

De nieuwe bewoners zullen zich direct thuis voelen bij deze herkenbare landelijke uitstraling, romantiek en nostalgie van vroeger. Opvallend is de riante woon- en leefkeuken. Een ontwerp dat zich omzichtig maar stevig in de eeuwenoude omgeving van de Halleweg voegt.

Het ontwerp zal geheel binnen het groene karakter van de omgeving passen. Door de schaal en vormgeving zodanig te hebben ingepast aan de directe omgeving, kan de natuur haar boventoon voeren. Er wordt gestreefd naar zo min mogelijk terreinverharding eventueel bestaande uit grind. Verder zal de tuin- en erfbeplanting aansluiten bij de directe omgeving; zoals de bestaande houtwallen, losse (eiken)bomen of hagen om uiteindelijk één totaalensemble te creëren.