Halleweg 7a – Sint-Jansklooster

Halleweg 7a – Sint-Jansklooster

Na een succesvol ontwerp op een andere locatie in de Halleweg, hebben wij een tweede opdracht in deze prachtige streek verworven.

In deze opdracht kunnen we onze brede kennis en expertise op diverse vlakken inzetten en zo onze opdrachtgever op allen bijkomende trajecten van dienst zijn.

Voor de nieuwe particuliere eigenaar van het perceel in de Halleweg te St. Jansklooster hebben wij op basis van het ‘oude’ artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening een wijzigings- (bestemmings)plan geschreven. Zodoende hebben we de bestemming kunnen wijzigen in “woondoeleinden” on zo het huidige pand particulier bewoonbaar te maken. Inmiddels bezit het perceel de bestemming woondoeleinden.

Naast de werkzaamheden op ruimtelijke ordening gebied hebben wij ook hier de vormgeving voor rekening genomen en zo een tweede woning op het  Hoge Land Van Vollenhove binnen de Gemeente Steenwijkerland ontworpen.  Een landschappelijk hoog gewaardeerd gebied met veelal agrarische bebouwing. Het gemeentelijke beleid is daarom gericht op herstel en handhaving van de oorspronkelijke karakteristieken van het gebied.

De Architectuur

Op het oorspronkelijke erf stond een vervallen ‘woonhuis’ met een eenvoudige hoofdvorm (woonhuisbebouwing één laag onder een zadeldak). en was niet meer de moeite waard om te renoveren. De toekomstige bewoners wilden graag een eigentijdse energiezuinige woning passend op die plek, gebruik makend van de prachtige landelijke omgeving.

Als basis voor het ontwerp hebben we de constructieve tweedeling in de plattegrond gekozen. Zowel beneden als boven (logia) is het uitzicht naar buiten gewaarborgd en ervaar je de omgeving optimaal.

De opzet van het programma is eenvoudig: over de volle lengte van de woning bevindt zich op de begane grond het woongedeelte; zitten, koken en eten, aan de westkant van de woning. Aan de oostkant bevinden zich meer gesloten ruimtes.

Al met al een kenmerkend ontwerp door haar opbouw uit baksteen, helder volume, horizontale belijning en een introvert karakter. Het huis vormt een springplank tussen de traditionele ‘hallehuis’-bebouwing en het hoger gelegen dorp St-Jansklooster.

Een mooi beheerst gebouw dat zich omzichtig maar stevig in deze groene ‘statige’ eeuwenoude omgeving voegt.