Het Nije Huys – Vollenhove

Het Nije Huys – Vollenhove

Aan ons bureau de opdracht om een ontwerp te maken voor een herontwikkeling van een appartementencomplex aan de prachtige oude binnenhaven van de Stad Vollenhove.

Vollenhove kreeg in de 16e eeuw vanwege de uitzonderlijke dichtheid van edelmanshuizen de bijnaam “Stad der Paleizen”. Nog meer bijzonder dan het aantal is de aanwezigheid van havezaten in een stedelijke omgeving. Hierin is Vollenhove uniek. Vrijwel alle overige Overijsselse havezaten stonden op het platteland. Een havezate is een ‘adellijk gebouw’, aan het bezit waarvan het recht verleend werd toegelaten te worden tot de Ridderschap. Ridderschap en Steden vormden in de 16e tot en met de 18e eeuw de Provinciale Staten.

Het plan betreft een grote wijziging op een eerder plan voor vier woningen. Aan de kant van de haven manifesteert het ontwerp zich als een brede witte Havezathe met aansluiten een pand met tuitgevel als overgang naar de reeds gerealiseerde bebouwing. Het classicistische concept voegt zich uitermate goed binnen de historische karakteristiek van het beschermde stads gezicht van Vollenhove.

Heeft u interesse in 1 van de 6 beschikbare appartementen? Kijk dan op de projectwebsite www.romondbouwgroep.nl