Kanaalweg 14 – Blokzijl

Kanaalweg 14 – Blokzijl

Op de locatie van een voormalig aannemingsbedrijf heeft Boes + Kok het ontwerp gemaakt voor een nieuwe bedrijfswoning welke zich bij de bestaande bebouwing zal voegen.

Voor het specifieke ontwerp van het woonhuis is gekozen om het traditionele karakter van de oorspronkelijke bedrijfsbebouwing te versterken. De kleur van, en de materialen zelf hebbe eenzelfde karakter. Het betreft architectuur uit de tijd van de ontginningsmaatschappij ten tijde van de drooglegging van de Noordoostpolder.

Kenmerkend uit deze tijd was slechts een beperkt aantal types wat herhaaldelijk terug komt. Het één- of tweelaagse woonhuis staat los van het bedrijfsgedeelte of is daar door middel van een tussenlid mee verbonden. De dakhelling wordt in de loop der jaren steeds flauwer voor dit specifieke gebied.

De footprint van het bouwplan sluit aan bij de naastgelegen bebouwing. Een langgerekt kenmerkend gebouw, met de langskant (door middel van schijngevel) naar de straatkant. Hierdoor ontstaat een open ruimte, waarachter geparkeerd kan worden. Hoewel het bouwvolume fors is, kan gesteld worden dat het gebouw door een juiste positionering een goede inpassing kent in het lint van de Kanaalweg.

De gekozen materialen, het deels donkere metselwerk met terug liggende voeg opgetrokken muren, het wit gestuckte gedeelte met een minimaal ontwerpen lessenaarsdak met donkere dakpannen passen goed in omgeving.

De stedenbouwkundige inpassing, de heldere opzet van het gebouw in combinatie met de materiaalkeuze maakt dat de architectuur, ligging, hoogte en omvang van het gebouw is afgestemd op het karakter van de oorspronkelijke ontginningsbebouwing.