Moespot 5 – Vollenhove

Moespot 5 – Vollenhove

De Moespot is een buurtschap in de gemeente Steenwijkerland in de Kop van Overijssel in de gelijknamige provincie Overijssel. Het buurtschap is weggescholen in de luwte van de oude Zuiderzeedijk voor barre elementen, aan het Jabikspad tussen voormalig Zuiderzee stadjes Blokzijl en Vollenhove bevindt zich dit gehucht De Moespot.

Aan de andere kant van de oude Zuiderzeedijk ligt het Vollenhovermeer. Dit meer is een restant van de voormalige Zuiderzee. Met de aanleg van de Noordoostpolder is veel van de identiteit en charme van het grensgebied tussen land en water verloren gegaan. Het gebied is verworden tot een achterdeur.

Al enige jaren wordt er gesproken over deze situatie, zowel gemeente als de ondernemers en inwoners van Vollenhove zijn van mening dat er met dit gebied iets moet gebeuren.

ARCHITECTUUR

Centraal in het de ontwerpopgave stond; Is het mogelijk om in het plangebied van 3350m2 mogelijk om een 5-tal wooneenheden te ontwikkelen binnen de geest van de grond?

Uit de diverse analyses en onderzochte theorieën op sociaal, cultureel, economisch, stedenbouwkundig en historisch gebied, is gebleken dat het ontwikkelen van 5 wooneenheden binnen het plangebied levensvatbaar is. Met de uitkomsten van de analyses en theorieën is een concept gemaakt wat bestaat uit een kavelverdeling van 4 procesgebieden. De verkaveling van het plangebied heeft zo plaatsgevonden dat de (toekomstige) woonbehoefte in verschillende vormen met verschillende woningtypes uitgewerkt kon worden.

Na bestudering van de verschillende mogelijkheden is gebleken dat de structuur en filosofie voor dit ontwerp centraal moest komen te staan in de nieuw te ontwikkelen wooneenheden, uitgangspunt bij deze planontwikkeling is de inzet van bestaande en historisch kwaliteiten, zoals te conformeren aan bestaande structuur en bebouwing.
Visie ontwerper: Respect voor traditie met een eigentijds signatuur.

Ontwerper ing. Dirk-Jan Boes van Boes + Kok Ingenieursbureau tekende voor het ontwerp van de vijf bijzondere wooneenheden op deze unieke plek. “De Moespot heeft een monumentaal en modern karakter gekregen,” vertelt hij. “De huizen zijn ontworpen met een groot respect voor cultuurhistorie met een eigentijds signatuur.

In 2014 heeft zich een herontwikkeling van het plan voorgedaan wat heeft geresulteerd in een nieuw opgave van het gebied. Het oorspronkelijke plan van vijf wooneenheden is gewijzigd naar twee wooneenheden in het plangebied zie voor meer informatie over de nieuwe definitieve planvorming onze pagina Moespot 7.