Moespot 7 – Vollenhove

Moespot 7 – Vollenhove

De Moespot is een buurtschap in de gemeente Steenwijkerland in de Kop van Overijssel in de gelijknamige provincie Overijssel. Het buurtschap is weggescholen in de luwte van de oude Zuiderzeedijk voor barre elementen, aan het Jabikspad tussen voormalig Zuiderzee stadjes Blokzijl en Vollenhove bevindt zich dit gehucht De Moespot.

Aan de andere kant van de oude Zuiderzeedijk ligt het Vollenhovermeer. Dit meer is een restant van de voormalige Zuiderzee. Met de aanleg van de Noordoostpolder is veel van de identiteit en charme van het grensgebied tussen land en water verloren gegaan. Het gebied is verworden tot een achterdeur.

Na bestudering van de verschillende mogelijkheden is gebleken dat de structuur en filosofie voor dit ontwerp centraal moest komen te staan in de nieuw te ontwikkelen wooneenheden, uitgangspunt bij deze planontwikkeling (inpassingsplan) is de inzet van bestaande en historisch kwaliteiten, zoals te conformeren aan bestaande structuur en bebouwing.

De visie van Boes + Kok: Respect voor traditie met een eigentijds signatuur.

Ontwerper Dirk-Jan Boes tekende voor het ontwerp van deze twee bijzondere wooneenheden op deze unieke plek. “De Moespot heeft een monumentaal en modern karakter gekregen,” vertelt hij. “De huizen zijn ontworpen met een groot respect voor cultuurhistorie met een eigentijds signatuur.

In de nieuwe situatie worden in het (voormalig) plangebied in plaats van vijf wooneenheden er twee gebouwd (waarvan reeds één woning gereed is Moespot 5).  Het totale inpassingsplan voorziet nu in twee vrijstaande woningen inclusief bijbehorende bijgebouwen.

Zoals uit de inrichtingsschets blijkt, wordt het plangebied in de toekomstige situatie opgedeeld in nog slechts twee kavels in plaats van de oorspronkelijke vier kavels.

Op de kavel van Moespot 7 wordt naast een woonboerderij ook een vrijstaande garage/berging in de vorm van een traditionele kapschuur gebouwd en een vrijstaand bijgebouw in de vorm van een traditionele hooiberg.

Deze gebouwen liggen alle achter de woningen, met de achterkant richting de Weg van Twee Nijenhuizen. Iedere kavel heeft in de nieuwe situatie een eigen ontsluiting aan de Moespot waarbij ook aandacht wordt besteed aan de groenstructuur in het kader van een goede landschappelijk inpassing.

Voor de Moespot 7 is gekozen voor een compacte ensemble van gebouwen met een prominente karakteristieke woonboerderij als hoofdgebouw. De bijgebouwen zijn in samenhang met hoofdgebouw ontworpen en dusdanig in ondergeschiktheid gesitueerd. Het ‘nieuwe’ plan resulteert in een aanzienlijk ‘opener karakter’ dan het ontwerpplan binnen het vigerende bestemmingsplan, daarnaast worden er 3 wooneenheden uit het plan weggenomen.

Door het nieuwe woonhuis het volume te geven van een traditioneel hallenhuis-typologie boerderij – zoals deze op het Hoge land van Vollehove in veelvoud voorkomt (Moespot, Leeuwte, Zuurbeek, Barsbeek) – is het ons gelukt om een karakteristiek erf te realiseren passend binnen het karakter van het buurtschap De Moespot en het ‘Hoge land van Vollenhove’.