Tarwehof 31 – Nagele

Tarwehof 31 – Nagele

Nagele is het enige dorp in Nederland waar alle gebouwen platte daken hebben. De woningen zijn niet hoger dan twee bouwlagen en hebben een sobere maar wel speelse architectuur waar zorgvuldig over nagedacht is.

In 1954 kregen De 8 en Opbouw de opdracht de bebouwing voor Nagele uit te werken. Architectuur volgens Het Nieuwe Bouwen was het uitgangspunt, in tegenstelling tot de andere dorpen waar traditioneel werd gebouwd. Het was de bedoeling van de ontwerpers om de bewoners moreel te verheffen door ze een eigentijdse, ruime en comfortabele woning te bieden. Op het eerste gezicht lijken veel woningen op elkaar, maar er zit veel variatie in vanwege experimentele woningplattegronden, verschillende woningvolumes en in de architectuur. De gevels waren van oorsprong levendig vormgegeven vanwege een uitgekiend lijnen- en vlakkenspel.

Ook voor de andere gebouwen in Nagele is het mathematische lijnen- en vlakkenspel typerend voor de architectuur in het dorp. De lijnen in de composities zorgen voor eenheid, de vlakken zorgen juist voor afwisseling. Ook het omkaderen van de ruimte is op alle schaalniveaus terug te vinden in Nagele. In de architectuur van Nagele zijn kaders gebruikt als markering van belangrijke kruisingen, vensters of hoeken. Vooral bij de openbare gebouwen is door de compositie van verschillende objecten hiërarchie gecreëerd waardoor gevels leesbaar worden. Er is telkens een spel gaande in de compositie van vlakken waardoor de gebouwen niet altijd een duidelijke voor- of achterkant hebben maar alzijdig zijn.

Aan ons bureau de opdracht om een nieuwe woning in dit unieke dorp te ontwerpen. De locatie is gelegen in de Tarwehof.

De Tarwehof is het enige woonhof met afwijkende opzet, in die zin dat de voor Nagele karakteristieke ensemble van haak, overgang en drempel niet aanwezig is. In plaats daarvan is
in dit hof ruimte gemaakt voor ruime bungalow’s (geel) en twee-onder-een-dak woningen (rood). Gerard Schouten (1924-2000) en Gerrit de Jonge (1927) waren de ontwerpers van de
premiekoopwoningen in de Tarwehof (1966).