Veneweg 316 – Wanneperveen

Veneweg 316 – Wanneperveen

Lees hier de recensie van onze opdrachtgever de heer C. Bongers.

Midden in het kraggenlandschap ter hoogte van het buurtschap De Ronduite hebben wij de opdracht gekregen om een nieuwe recreatiewoning te ontwerpen met oog voor het verleden.

Dit gebied kenmerkt zich door een tweezijdig lint en bestaat uit niet in de rooilijn geplaatste tamelijk kleine boerderijen en ook wel woonhuizen op smalle percelen. Het landschap dringt door tot in het bebouwingslint. Landschap, erf en bebouwing staan in nauwe relatie tot elkaar. De erfbeplanting bestaat uit hagen, fruitbomen en solitairen.

Wij hebben gekozen voor een klein vervenershuisje, met verticaal ingedeelde gevel. Het schuurgedeelte heeft een gesloten dak en op het woongedeelte is een kleine dakkapel gesitueerd. Uiteraard is hier gekozen voor riet als dakbedekking, het boerderijtje zal worden opgetrokken in een donkere baksteen. De deuren en ramen incl. kozijnen worden wit geschilderd.

Met betrekking tot de omgeving vindt deze ontwikkeling plaats in een gebied waar de recreatieve functie naast de natuurfunctie overheerst. De nieuwe woning krijgt hoogwaardige uitstraling met een streekeigen karakter dat tot uiting komt in de vormgeving en het materiaalgebruik. Dit komt de ruimtelijke kwaliteit en de beleving van de omgeving ten goede.