Visvijverweg 14 – Swifterbant

Visvijverweg 14 – Swifterbant

Boes + Kok B.V. heeft als ‘vergunningmanager’ het totaal traject – van het bestemmingsplan, bouwkundig ontwerp, brandveiligheid en omgevingsvergunningsprocedure – voor haar opdrachtgever Level One Housing B.V. verzorgd.

Deze 148 innovatief en duurzaam gebouwde tweepersoons logieswoningen zijn vanaf mei 2017 ‘officieel’ bewoond. De realisatie van het arbeidsmigrantendorp is een opvallend sterk staaltje van regionale samenwerking. Tientallen bedrijven uit de directe omgeving hebben in opdracht van het uitzendbureau uit Emmeloord en onder aanvoering van WEEVER bouw uit Kampen de krachten gebundeld. Binnen het gestelde tijdsbestek van slechts een half jaar, is het complex turn-key uit de ‘kale’ Flevo-poldergrond verrezen.

Huisvestingsprobleem

“Als opdrachtgever moet je een dergelijk project willen en kunnen. Uitzendbureau Level One heeft als opdrachtgever die stap durven zetten. Met dit project hebben we als regionale bedrijven, behalve gewerkt aan een mooie innovatieve opdracht, ook kunnen meewerken aan de oplossing van het huisvestingsprobleem van migranten.”, vertelt Jelle Weever.

De huisjes zijn met het oog op de toekomst gebouwd. Zo zijn de vergunningen voor permanente bewoning afgegeven. Opvallend is ook dat er gebouwd is zonder heipalen. “Stel dat over een aantal jaren blijkt dat er geen arbeidsmigranten uit het Oost-Europa in Nederland meer nodig zijn, dat kan het dorp eenvoudig worden gesloopt en kan het terrein eventueel weer als agrarische grond worden gebruikt.”

Vervolg in Luttelgeest

Ons bureau heeft medio januari 2017 voor haar opdrachtgever Level One Housing B.V. een zelfde traject verzorgd op het gebied van bestemmingsplanwijziging, ontwerpplan (bouwkundig en brandveiligheid) alsmede de aanvraag omgevingsvergunning voor een soortgelijk complex aan de Kuinderweg nabij Luttelgeest in de Gemeente Noordoostpolder.

Ook hier zullen 150 appartementen en een recreatiegebouw worden gerealiseerd. Het bestemmingsplan is februari 2017 door de gemeenteraad vastgesteld waarbij op hetzelfde moment de omgevingsvergunning (om de bouw te kunnen realiseren) is verstrekt.