Vlechttuinen 6 – Urk

Vlechttuinen 6 – Urk

Om de groei van de Pieter Zandt Scholengemeenschap in Urk mogelijk te maken is de nieuwbouw van ‘Extra lokalen Pieter Zandt,  en de Wissellokalen Gemeente Urk’ noodzakelijk. Het nieuwe schoolgebouw is door het team van Boes + Kok Ingenieursbureau in samenwerking met Bouwtechniek de Boer ontworpen.

Het ontwerp is een langwerpig, duurzaam schoolgebouw met heldere volumes. In het ontwerp zijn kleinschaligheid, intimiteit, gezondheid en duurzaamheid sleutelwoorden, daarnaast past het ontwerpteam de principes van de Pieter Zandt Scholengemeenschap toe. Het pand heeft een grondoppervlakte van 600 m2 en telt twee bouwlagen.

Het gebouw is geheel ontworpen met focus op exploitatie en dermate flexibel qua binneninrichting dat herpositionering of functiewijziging in toekomst goed mogelijk is. Hiermee wordt de economische levensduur van het gebouw minimaal met 10 tot 20 jaar verlengd. De gemeente heeft de gehele verantwoordelijkheid van de ontwikkeling bij de scholengemeenschap  en de bouwdirectie Bouwtechniek de Boer neergelegd. Boes + Kok Ingenieursbureau maakt deel uit van het ontwerpteam en draagt haar verantwoording voor vormgeving, kleur- en materialisering en interieur. Het pand is medio juli 2012 opgeleverd door de aannemer Bouwbedrijf Noordersluis uit Lelystad en zal in September in gebruik worden genomen.