Zuiderwinkels – Nagele

Zuiderwinkels – Nagele

In opdracht van de Gemeente Noordoostpolder- en in samen werking met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed / Uitvoeringslab Nagele, heeft ons bureau voor het project “Renovatie Zuiderwinkels – Nagele” de staat van onderhoud geïnventariseerd omtrent de huidige situatie per object én vervolgens de aanvraag omgevingsvergunning voor de renovatiewerkzaamheden verzorgd.

Artikel op Architectenweb, Lees het artikel hier.  /  Informatiefolder van de Gemeente NOP, Het infoblad download u hier.

De Zuiderwinkels in Nagele zullen worden gerenoveerd. De gemeente en de eigenaren  hebben hiervoor vandaag een convenant gesloten. Dit convenant draagt de naam ‘de Kleine lijnbaan, Nagele, Zuiderwinkels’. Het is de bekrachtiging van de gezamenlijke aanpak die zij voor ogen hebben om het winkelgebied op te waarderen. De Zuiderwinkels vormt de dorpse versie van de bekende Rotterdamse Lijnbaan en moet weer een visitekaartje voor Nagele worden.

Cultuurhistorie speelt daarbij een belangrijke rol, Nagele is immers een wederopbouwgebied van nationaal belang. De Zuiderwinkels betreft dan ook een revolutionair ontwerp van architect Bakema i.s.m. Romke de Vries: een miniversie van de Rotterdamse Lijnbaan.

Wij hebben de staat van onderhoud geïnventariseerd. Een en ander met betrekking tot de huidige situatie per object op basis van de aanbevelingen als overgenomen uit de documenten ‘Stap één – Zuiderwinkels Nagele – Bouwhistorisch onderzoek’ &  ‘Stap twee – Zuiderwinkels Nagele – Ontwikkelvoorstel & Ontwikkelstrategie’ (L. Van Meijel & T. Bouma) / Kleuronderzoek Zuiderwinkels Nagele (L. Dalen, L. Wolfert, A. Friedrichs).

De aanvraag is medio 2015 vergund en momenteel zijn de werkzaamheden in uitvoering.

bouwbord-nagele-rce