Publicaties

Als jong ingenieursbureau vergaren- en delen wij graag onze kennis van- en met anderen. Op deze pagina publiceren wij regelmatig artikelen over actuele zaken in onze branche, publicaties van ons bureau, of actuele wijzigingen in de regelgeving.

Op deze pagina’s kunt u diverse vakinhoudelijke bestanden downloaden. Om sommige van deze bestanden te openen kunt u gebruik maken van Adobe Reader.
PERSArtikelen dagbladen / kranten:Business Club Steenwijkerland – Ter Zake

KVK Eigen Bedrijf – Klein artikel over Boes + Kok

De Stentor – Stichting Minderenergie.nu

De Stentor – Nieuwbouw Pieter Zandt Urk

Kijk Op Het Noorden – Boes + Kok Ingenieursbureau

Boes + Kok brochure 2013

WETTEN & REGELS

Wetteksten: Algemene wet bestuursrecht (apr. 2011)Wet ruimtelijke ordening (apr. 2011)Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (apr. 2011)

Besluit omgevingsrecht

Regeling omgevingsrecht

Besluit brandveilig gebruik bouwwerken

Woningwet

Toelichting op wetten:

Vergunningsvrij bouwen bij monumenten vanaf 1 jan. 2012

Vergunningsvrij bouwen aan de hand van de BOR (Besluit OmgevingsRecht)

Handboek Wabo in de Praktijk

Juridische handleiding Wabo processen

Folder Bouwbesluit 2012

Reikwijdte omgevingsvergunning

Vergunningsvrij bouwen:

Aan- Uit- en bijgebouwen

Dakramen

Dakkapellen

Erfafscheidingen

Interne verbouwing

Kozijnwijzigingen

Bouwbesluit 2012:

Bouwbesluit 2012

Bouwbesluit 2012 – Infoblad

Bouwbesluit 2012 – Transponeringstabel

Bouwbesluit 2012 – Incl. Toelichting

Bouwbesluit 2012 – Praktijkboek

Bouwbesluit 2012 – Praktijkboek Erratum

Verordening:

Legesverordening 2013 – Gemeente Steenwijkerland

Legesverordening 2013 – Gemeente Noordoostpolder

Beleidsstukken Steenwijkerland:

Beleidsnotitie Facetbeleid BP Buitengebied

Beleidsnotitie Facetbeleid BP Kernen

Welstandsnota

BEZWAARSCHRIFTEN / ZIENSWIJZEN

WABO brieven, i.v.m. voorkomen ‘van rechtswege’ vergunning:

Voorbeeld brief 1 – verzenden na ontvangstbevestiging

Voorbeeld brief 2 – verzenden in 7e week van reguliere beslistermijn

VAKINHOUDELIJKE DOWNLOADS
Artikelen over bouwfysica, bouwtechniek, vormgeving & brandveiligheid

Handreiking grote bouwwerken

PRESENTATIES
Hoorcolleges Deltion 2011

Hoorcollege 1 – Bouwregelgeving

Hoorcollege 2 – Bouwregelgeving

Bijeenkomst ‘De Burght’ 2012

Presentatie – Veranderingen in de Melkveehouderij

PUBLICATIES
Diverse publicaties Boes + Kok Ingenieursbureau(het laden kan i.v.m. de hoeveelheid MB’s even duren)

Binnen de Muren van Marxveld anno 2008 Vollenhove

Geest & Grond, een onderzoek naar 5 wooneenheden in de Moespot Vollenhove

Masterplan vakantiepark ‘t Urkerbos Urk.

Beeldkwaliteitsplan De Moespot – Gemeente Steenwijkerland

Ontwerpvoorstel Pieter Zandt Urk

Transformatie gebruiksfunctie, van bestaand vastgoed tot energieneutrale bedrijfswoning met geschakelde bedrijfsruimte

WILT U MEER WETEN OVER EEN ONDERWERP
Voor vragen kunt u terecht bij:

D. Boes
Ruimtelijke ordening, WABO, Bouwbesluit, Omgevingsvergunning
d.boes@boes-kok.nl

M. Kok
Brandveiligheid, Bouwfysica, Bouwtechniek, Bouwbesluit
m.kok@boes-kok.nl

 

Inhoudelijke juistheid

De eigenaar van het domein staat niet in voor de inhoud. De inhoud van deze pagina’s werd zorgvuldig bewerkt en gecontroleerd en is slechts informatief bedoeld. Boes + Kok Ingenieursbureau doet echter geen enkele toezegging ten aanzien van, en staat geenszins in voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de beschikbaar gestelde informatie.

Aanspraken op aansprakelijkheid jegens Boes + Kok Ingenieursbureau, die betrekking hebben op schades van materiële of ideële aard, die door het gebruik dan wel door het niet gebruiken van de daar aangeboden informatie of door foute en onvolledige informatie werden veroorzaakt, zijn om deze reden uitgesloten.

Disclaimer

Boes + Kok Ingenieursbureau behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van sites of het totale aanbod zonder aparte aankondiging te veranderen, aan te vullen, te verwijderen of de openbaarmaking tijdelijk dan wel definitief op te schorten. Boes + Kok Ingenieursbureau distantieert zich uitdrukkelijk van de inhoud van gelinkte sites die in strijd is met de wet. Boes + Kok Ingenieursbureau evalueert de inhoud van deze sites slechts op het moment van het opnemen van de gelinkte sites of verkregen documenten. Een latere verandering kan niet gecontroleerd worden. Boes + Kok Ingenieursbureau is op het moment van opname van de gelinkte sites of verkregen documenten niet op de hoogte van een schending van het merk- of auteursrecht door externe aanbieders. Mocht u toch met een schending zoals aangegeven worden geconfronteerd, vragen wij u om ons daarop te wijzen en tot die tijd af te zien van maatregelen, die kosten met zich meebrengen.