Omgevingsrecht

Wij zijn creatief in niet alledaagse oplossingen.

Boes + Kok Ingenieursbureau probeert haar ten opzichte van soortgelijke bedrijven te onderscheiden op het gebied van omgevingsrecht.

Zo verzorgen wij ook de bescheiden met betrekking tot bijvoorbeeld planologische afwijkingen als een ‘ruimtelijke-onderbouwing’ of een compleet nieuw bestemmingsplan.

Advisering omgevingsrecht

Ook voor advies op het gebied van Omgevingsrecht kunt u bij Boes + Kok Ingenieursbureau terecht. Wij werken intensief samen met collega’s van andere disciplines, zoals bedrijfskundigen, specialisten ruimtelijke ordening & milieu, fiscalisten en uw accountant. Hierdoor kunnen wij uw bedrijfssituatie optimaal inschatten en u het beste advies geven.

In het geval van ambtelijke waarschuwingen, handhaving (dwang)sommering of juist bij een verzoek tot handhaving kunnen wij uw casus begeleiden.

Omgevingsrecht is in feite de verzamelnaam voor alle regels, bepalingen en plannen die voor een bepaald gebied gelden. Dit kunnen regels zijn op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu, maar ook voor natuurbescherming, flora en fauna, én specifieke wetten zoals reconstructie of ruilverkaveling.