Vergunningvrij bouwen

INWERKINGTREDING NIEUWE REGELS VERGUNNINGVRIJ BOUWEN

definitief per 1-11-2014

Op 16 oktober is het staatsblad gepubliceerd waarin de inwerkingtreding van onder andere de regeling vergunningvrij bouwen definitief vastgesteld is op 1 november 2014.

U kunt hier de definitieve wetteksten downloaden:

Op de website van de Rijksoverheid (wetten.overheid.nl) kunt u nu ook al de regels raadplegen die ingaan op 1-11-2014. Dit doet u door op een wettekst te zoeken en vervolgens de datum 1-11-2014 in te vullen in het zoekvenster. Via deze website kunt u ook de wettekst exporteren naar een pdf bestand.

Niet alleen de regels vergunningvrij bouwen veranderen op 1-11-2014 maar ook de Wabo wordt aangepast bijvoorbeeld ten behoeve van de tijdelijke vergunningen.

Meer informatie over dit onderwerp? of heeft u misschien een al-dan-niet-vergunningvrij project waarover u met ons zou willen sparren?

Boes + Kok | ontwerpers, ingenieurs & adviseurs
Tel. 0527 – 244182  | Email. info@boes-kok.nl

 

ZELF CHECKEN? DIT KAN VIA OMGEVINGSLOKET.NL

Omgevingsloket op vrijdag 31 oktober uit de lucht

Op vrijdag 31 oktober 2014 wordt een nieuwe versie van Omgevingsloket online (http://www.omgevingsloket.nl/) geplaatst. Het loket is die dag uit de lucht vanaf 06.00 uur ‘s ochtends en is vanaf ongeveer 15.00 uur ‘s middags weer beschikbaar.

Met de nieuwe versie is het Omgevingsloket aangepast aan de wijziging van het Besluit omgevingsrecht per 1 november 2014, waarin de uitbreiding van de mogelijkheden voor vergunningvrij bouwen wordt geregeld.

Hiermee wordt het voor burgers en bedrijven gemakkelijker aan- of uit te bouwen, bijgebouwen te plaatsen of andere kleine bouwwerken aan de achterkant van een hoofdgebouw te bouwen.

 

VERGUNNINGVRIJ? DENK AAN HET BOUWBESLUIT 2012

Ook al mag u vergunningvrij bouwen, u moet daarbij wel voldoen aan de regels uit het Bouwbesluit 2012 en het burenrecht uit het Burgerlijk Wetboek.

Wat het Bouwbesluit is

Als u bouwt of verbouwt met of zonder vergunning, moet u zich altijd houden aan de voorschriften in het Bouwbesluit 2012.

Bij het Bouwbesluit 2012 hoort de Regeling Bouwbesluit 2012. Hierin staan onder meer voorschriften over de CE-markering en de aansluiting van gas, elektriciteit, noodstroom en water.

Hulpmiddelen bij voorschriften Bouwbesluit

Om te voldoen aan de voorschriften van het Bouwbesluit 2012, kunt u gebruik maken van bijvoorbeeld rekenmethoden, checklijsten en richtlijnen. Dit zijn:

  • NEN-normen. In NEN-normen staan (reken)methoden om te bepalen of u aan een voorschrift uit het Bouwbesluit voldoet.
  • Erkende kwaliteitsverklaringen. In een kwaliteitsverklaring staat of het bouwmateriaal of bouwdeel voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit.
  • Gelijkwaardige oplossingen. U kunt aan het Bouwbesluit voldoen via een gelijkwaardige oplossing. Hiermee kunt u afwijken van de prestatie-eis uit het besluit. Dan moet u wel voldoen aan het doel van de functionele eis.
  • Nederlandse praktijkrichtlijnen (NPR’s). In deze richtlijnen staan aanwijzingen om te checken of u voldoet aan de minimumeisen van het Bouwbesluit.
  • Nederlandse technische afspraken (NTA’s). NTA’s zijn richtlijnen die gaan over de praktische uitwerking van een norm uit het Bouwbesluit.

Uiteraard kunt u ons als deskundige inschakelen om samen te bekijken of het bouwplan voldoet aan de voorschriften van het Bouwbesluit.