Werkwijze

Onze werkwijze

Wij maken duidelijke afspraken.

Heeft u (ver)bouwplannen? Bent u echter nog aan het zoeken hoe uw specifieke wensen vertaald kunnen worden in een ruimtelijk ontwerp of loopt u tegen bestemmingsplanproblematiek aan? Dan bent u bij Boes + Kok Ingenieursbureau aan het juiste adres!

Korte lijnen.

Door de kleinschalige bureauopzet is persoonlijke aandacht gegarandeerd. Gedurende het hele bouwtraject vindt overleg plaats tussen opdracht-gever en ingenieur. Boes + Kok is uw enige aanspreekpersoon en ontzorgen u volledig.

Dankzij dit intensieve contact blijft het wensen-pakket van u als opdrachtgever centraal staan en is flexibiliteit gedurende het gehele bouwtraject gegarandeerd.

Na de ontwerpfase is ook de bouwkundige uit- werking geheel voor rekening van Boes + Kok Ingenieursbureau. Deze verzorgen alle werkzaam- heden welke benodigd zijn t.b.v. de realisatie van het project en de omgevingsvergunningaanvraag. Zoals bestek- en werktekeningen, STABU-bestekken, EPG- en bouwbesluitberekeningen, milieuprestatie- uitstootberekeningen.

Vergunningvrij bouwen.

Sinds 1 oktober 2010 mag er meer vergunningvrij gebouwd worden. De regeling voor vergunningvrij bouwen is onderdeel van het Besluit omgevings-recht, dat tegelijk met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking is getreden (op 1 oktober 2010). Wanneer u met uw bouwplannen bij Boes + Kok Ingenieursbureau komt, wordt er altijd eerst gekeken na de vergunningvrije mogelijkheden.

Bouwvergunning.

Wie vroeger ging verbouwen, had verschillende vergunningen nodig. Zoals een bouwvergunning, een sloopvergunning en een milieuvergunning. Om de aanvraagprocedure eenvoudiger te maken, zijn de vergunningen samengevoegd tot 1 vergunning: de omgevingsvergunning.

Boes + Kok Ingenieursbureau verzorgt voor haar opdrachtgevers op jaarbasis circa 100 aanvragen omgevingsvergunning met diverse activiteiten als bijvoorbeeld bouwen, kappen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening.