BUREAUDISCIPLINES

Daar staan we voor! In de breedste zin van het woord.

Boes + Kok B.V. spant zich in om uiterst fraaie, duurzame, doordachte ontwerpen te maken. Van eenvoudige keuken verbouwing, nieuwe woning, bedrijfspand tot en met publieke bouwwerken als schoolgebouw.

Bouwkundige vormgeving.

Onze werkzaamheden variëren van het geven van kleur-  en inrichtingsadviezen tot het ontwerpen van nieuwbouw- en verbouwprojecten inclusief de totale trajectbegeleiding. Wij verzorgen voor onze opdrachtgevers het gehele bouwtraject van ontwerp tot oplevering met inbegrip van alle bouwtekeningen en formele zaken zoals aanvraag omgevingsvergunning, monumenten- vergunning, bestemmingsplanwijzigingen.

Speelt een belangrijke rol in onze vormgeving!

Boes + Kok B.V. staat voor een totaal concept, dus ook het ontwerp van de hout-, beton,- en staalconstructies, het zogenaamde constructieve ontwerp. Maar ook voor werk- tekeningen bouwkundig of constructief.

Bouwtechniek.

Wij coördineren in samenwerking met een hoofdconstructeur de juiste samenstelling van de draagstructuur van het bouwproduct. Van constructieontwerp en advies tot de oplevering van het gebouw aan toe.  Ons bureau draagt dan ook zorgen voor het complete pakket wat benodigd is voor vergunningverlening, maar zeker ook voor een goede bouwkundige uitvoering.

Onder andere; EPG-berekeningen, Milieuprestatieberekening, veiligheidscoördinatie bouwfysisch advies en bouwdetaillering, energie- ventilatie & daglichtstudies, installatietechnisch advies.

Daarnaast coördineren wij de overige benodigde externe onderzoeken als; milieukundig bodemonderzoek, geo-technisch onderzoek, quick-scan natuurtoets, MER-aanmeldnotitie.

Wij zijn creatief in niet- alledaagse oplossingen.

Boes + Kok B.V. probeert haar ten opzichte van soortgelijke bedrijven te onderscheiden op het gebied van omgevingsrecht.

Zo verzorgen wij ook de bescheiden met betrekking tot bijvoorbeeld planologische afwijkingen als een ‘ruimtelijke-onderbouwing’ of een compleet nieuw bestemmingsplan.

Advisering omgevingsrecht

Ook voor advies op het gebied van Omgevingsrecht kunt u bij Boes + Kok Ingenieursbureau terecht. Wij werken intensief samen met collega’s van andere disciplines, zoals bedrijfskundigen, specialisten ruimtelijke ordening & milieu, fiscalisten en uw accountant. Hierdoor kunnen wij uw bedrijfssituatie optimaal inschatten en u het beste advies geven.

In het geval van ambtelijke waarschuwingen, handhaving (dwang)sommering of juist bij een verzoek tot handhaving kunnen wij uw casus begeleiden.

Omgevingsrecht is in feite de verzamelnaam voor alle regels, bepalingen en plannen die voor een bepaald gebied gelden. Dit kunnen regels zijn op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu, maar ook voor natuurbescherming, flora en fauna, én specifieke wetten zoals reconstructie of ruilverkaveling.

Share: