Omgevingsvergunning nodig?

admin on 18/08/2020
Bouwen en vergunningen in uw Gemeente.

Wilt u gaan (ver)bouwen? Dan heeft u daarvoor meestal een vergunning nodig. Op uw gemeentelijke pagina vindt u daar meer informatie over.

Bouwen en verbouwen in gemeente Steenwijkerland / Noordoostpolder / Meppel / Zwolle / Zwartewaterland / Dronten / Zeewolde / Lelystad / Almere / Heerenveen / Weststellingwerf / De Fryske Marren / Westerveld / Hoogeveen / De Wolden / Kampen / Ommen / Oldebroek / Urk

Uiteraard kunnen wij als bureau Boes + Kok BV u hierbij al in een vroeg stadium ondersteunen en uw belangen behartigen, dit kan op het vlak van concrete bouwplannen, verzoeken tot het wijzigen van een bestemmingsplan maar ook bijvoorbeeld een voornemen in afwijking van een bestemmingsplan.

Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning is een vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. Met de aanvraag voor een omgevingsvergunning kunt u een vergunning of meerdere vergunningen in 1 keer aanvragen en hoeft u maar 1 formulier in te dienen.

Voor bouwen en verbouwen is in veel gevallen een omgevingsvergunning nodig. Op de site van uw Gemeente vindt u meer informatie wanneer dit nodig is.

Ook bestaat de mogelijkheid dat u bouwplan moet worden voor gelegd aan de gemeentelijke monumenten of welstandscommissie. Wij kunnen ook uw belangen hierbij behartigen als vormgevers van uw bouwplan.

Via de site ‘Omgevingsloket‘ kunt u de vergunningcheck doen en een omgevingsvergunning aanvragen. Indien u een iPhone- of iPad bezit kunt u dat zelfs met de gratis applicatie ‘Vergunningvrij bouwen‘ mobiel controleren. Op rijksoverheid.nl vind u meer achtergrond informatie omtrent de omgevingsvergunning.

Bij bouwen! Conceptaanvraag omgevingsvergunning

Wilt u weten of uw aanvraag omgevingsvergunning tot een vergunning zal leiden? Doe dan vooraf een conceptaanvraag. Lees hier hoe het werkt en wat u nodig hebt.

Om te weten of het mogelijk is om een vergunning te krijgen kunt u eerst een conceptaanvraag indienen. Uw gemeente doet dan een haalbaarheidsonderzoek voor u.

Hierbij wordt uw plan getoetst aan de welstandseisen overeenkomstig de welstandsnota en wordt beoordeeld of aan uw plan medewerking kan worden verleend als uw plan in strijd is met het bestemmingsplan. Daarna weet u of uw plan haalbaar is. Daar betaalt u voor.

Na een conceptaanvraag kunt u vervolgens een omgevingsvergunning aanvragen. In veel gemeente is dit een gratis dienstverlening of een beperkt bedrag een legeskosten, welke u bij een definitieve aanvraag terugkrijgen.

Afwijking bestemmingsplan! Principeverzoek

Een principeverzoek is een soort ‘conceptaanvraag’ die wordt ingediend bij uw gemeente. Dit wordt ook wel ‘vooroverleg’ genoemd.

Dit wordt gedaan wanneer het initiatief niet past in het bestemmingsplan. De gemeente beoordeelt dit verzoek en doet een uitspraak of zij mee willen werken aan het initiatief.

Wij stellen een document op waarin wij kort ingaan op het bestemmingsplan. Ook toetsen we waarom het initiatief daar niet in past. Net als bij een bestemmingsplan beschrijven we het beleid dat van toepassing is. Omdat de omgeving ook aandacht verdient toetsen we aan belangrijke aspecten op het gebied van omgeving en milieu. Hierbij kunt u denken aan geluid, verkeer en water.

Het voordeel van een principeverzoek is dat het u weinig kost. Toch krijgt u duidelijkheid van de gemeente. Het aanvragen van een omgevingsvergunning is namelijk veel duurder.

Grote planafwijking. Fysiek vooroverleg!

Wij kunnen voor u in contact treden met de gemeente om een initiatief voor te leggen.

Door onze ervaring bij gemeenten weten wij de ingangen te vinden en de wegen te bewandelen. Initiatieven kunnen wij informeel bespreken om in te schatten of deze haalbaar zijn. Een goede communicatie met de gemeente is vaak de basis voor een succesvol project.

Schroom niet om contact met ons op te nemen als u bijvoorbeeld niet zeker weet of het voor uw initiatief handig is om te doen.

Wij praten hier graag even met u over.

– HULP NODIG? BEL 0527-769126 –