PROJECT INFO

EMMELOORD

Ons bureau heeft samen met haar opdrachtgever M&S Van Staveren B.V. een totaalplan vormgegeven voor de transformatie van het huidige multifunctionele gebouw aan het Smedingplein. –>
Momenteel bevinden zich nog diverse functies van detailhandel tot en met autobedrijf in het object.
Het voorliggende plan sluit hiermee goed aan bij vastgestelde “Centrumplan Emmeloord”. Het voorziet in het gewenste woningbouwprogramma, stedenbouwkundige kaders, gezamenlijke inrichting van de openbare ruimte en architectuur.
Het ontwerp zoekt nadrukkelijk verbinding met de toekomstige openbare ruimte richting aan de westkant.
De eerste laag zal worden voorzien in de huidige detailhandel ten zuiden, een tweetal kantoorunits (ca. 57 m2) en 7-tal grondgebonden wooneenheden met buitenruimte incl. berging ( ca. 57 m2) waarbij tevens de mogelijkheid bestaat voor een beroep aan huis.
De bovenste twee woonlagen bestaan uit een 9-tal maisonnette woningen met bruto gebruiksoppervlakte van bijna 100 m2, waarbij tevens een ruime buitenruimte is gecreëerd in de vorm van een balkon met zicht over het smedingplein.
Het behelst een totaalrenovatie met een hoog ambitieniveau op het gebied van verduurzaming maar ook bijvoorbeeld in natuur inclusief bouwen. Qua exterieur zal het worden uitgebreid over de begane grond in oostelijke richting, het geheel zal hiermee een nieuwe buitenschil krijgen.
Het ontwerp kenmerkt zich als moderne en robuuste baksteenarchitectuur, alzijdig met warme rood-tinten, hoekaccenten en subtiele verbijzonderingen.
Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de huidige kwaliteit van het gebouw. Gevelopening zijn prominent aanwezig in ingevuld door een eenduidig ritme met een knipoog naar de oorspronkelijke wederopbouw architectuur.

  • Opdrachtgever: M&S Van Staveren B.V.
  • Ontwerp & vergunningmanagement: Boes + Kok B.V.
  • Aannemer: Bouwbedrijf Robuflex B.V.
  • Bouwtechnisch Advies: Geurtzen Advies B.V.