PROJECT INFO

KGO WOONERF, HALLEWEG - SINT-JANSKLOOSTER

VAN WERKEN, NAAR WONEN.
In het Landelijk Gebied van Steenwijkerland ten westen van Sint-Jansklooster stond een vervallen bedrijfsgebouw.
Sinds 2013 hebben wij namens de initiatiefnemer diverse overleggen gevoerd met Gemeente en Provincie om zo deze schuur te kunnen afbreken en het erf te vervolgens transformeren tot een woonperceel (Bestemmingsplanwijziging).
Medio 2019 is aan dit verzoek medewerking verleend en de erf-transformatie mogelijk gemaakt onder de voorwaarde van een investering in de ruimtelijke kwaliteit, volgens de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO).
Vervolgens heeft ons bureau de procedure gecoördineerd tot het wijzigen van het Bestemmingsplan van Werken naar Wonen.
Gelijktijdig hebben we een nieuw erf-inrichtingsplan en een bouwkundig ontwerpplan vervaardigd, waarbij is gekozen voor een ideale combinatie tussen landelijke stijl en woonwensen!
Met een schitterend eindresultaat! Waarbij het lijkt alsof het erf er al jaren aanwezig is. Dit alles het best samen te vatten als historiserende nieuwbouw met een eigentijdse- en innovatieve duurzame twist.
De transformatie is eind 2020 opgeleverd en in een bouwteam tot stand gekomen.

  • Opdrachtgever: Particulier.
  • Ontwerp & vergunningmanagement: Boes + Kok B.V.
  • Aannemer: Bouwbedrijf J. Spans
  • Installateur: Boxum Installatietechniek