Wij zijn de spil tussen initiatiefnemer en overheid.

Wij zijn een multidisciplinair onafhankelijk ingenieursbureau. Het komt veelal voor dat wij worden ingehuurd als vergunningmanagers door bijvoorbeeld bouwbedrijven, stedenbouwkundige bureaus of advocatenkantoren.

Het bepalen van de juiste vergunningenstrategie is van belang om onnodige procedurele vertragingen te voorkomen. De vergunningstrategie bepaalt op welke manier en op welke momenten vergunningen, ontheffingen en/of meldingen dienen te worden aangevraagd.

Onze omgevingsscan levert de juiste input voor de vergunning-aanvraag-strategie. Na deze scan zijn de benodigde vergunningen, ontheffingen en/of meldingen in kaart gebracht en is duidelijk voor welke activiteiten een (omgevings)-vergunning is vereist (dit is van groot belang voor het bepalen van onlosmakelijkheid van bepaalde activiteiten).

Tijdens de scan is in overleg met u of uw opdrachtgever duidelijkheid verkregen over de eventuele gefaseerd-heid van het project, de projectplanning en eventueel te verwachten bezwaren van belanghebbenden.

Aan de hand van deze input kan de juiste strategie worden bepaald. Wanneer er bijvoorbeeld veel bezwaar valt te verwachten van belanghebbenden kan bij gemeenten worden geopteerd voor het toepassen van de coördinatieregeling. Hierdoor worden alle verschillende procedures gecombineerd tot één procedure met één bezwaar- en beroepstermijn.

 

De benodigde gegevens voor deze aanvragen, meldingen en/of ontheffingen dienen inzichtelijk te worden gemaakt en vervolgens te worden verzameld (het kan zijn dat wij als bureau deels deze vervaardigen, maar het komt ook voor dat u als initiatiefnemer via diverse partijen alles bij ons aandraagt en wij ‘slechts’ alleen de vergunning aanvragen).

Boes + Kok B.V. | de vergunningmanagers

Share: